Nêu cảm nhận của em về người Cao Bằng qua khổ thơ sau : Rồi đến chị rất thương Rồi đến em rất thảo Ông lành như h

Nêu cảm nhận của em về người Cao Bằng qua khổ thơ sau :
Rồi đến chị rất thương
Rồi đến em rất thảo
Ông lành như hạt gạo
Bà hiền như suối trong
(Trúc Thông)
Nhanh đi ạ em cần trong 20p nữaViết một bình luận

Câu hỏi mới