Nhận biết và nêu tác dụng bptt nói giảm nói tranh

Nhận biết và nêu tác dụng bptt nói giảm nói tranh

2 bình luận về “Nhận biết và nêu tác dụng bptt nói giảm nói tranh”

 1. Biện pháp tu từ nói giảm nói tránh:
  + Nhận biết:
   Biện pháp tu từ nói giảm nói tránh là biện pháp dùng để biểu đạt một cách tế nhị, uyển chuyển nhẹ nhàng, biểu đạt những thứ mang lại cảm giác rất vui vẻ, tránh gây cảm giác đau thương, mất lịch sự.
  + Tác dụng:
   Biện pháp này được dùng trong giao tiếp thường ngày của chúng ta, những nhà văn, nhà thơ cũng dùng biện pháp tu từ này.

  Trả lời
 2. text{ *Nhận biết :}
  text{ + } Là biện pháp tu từ dùng để biểu đạt một cách uyển chuyển,nhẹ nhàng tế nhị .
  text{ *Tác dụng :}
  text{ + } Dùng để thể hiện sự tế nhị ,tránh gấy cảm giác đau buồn và sự ghê sợ cho người khác hoặc nhầm mục đích tránh sự thô tục và thiếu lịch sự – văn minh – .
  text{ …………………………………………………………………………………………….}
  text{#Ốc xinh đẹp.}

  Trả lời

Viết một bình luận