nhanh lên nha, mik cần gấp cực Chuyển câu Người cha đề nghị cậu mỗi ngày không giận dữ thì nhổ đi một chiếc đinh ra khỏi hàn

nhanh lên nha, mik cần gấp cực
Chuyển câu Người cha đề nghị cậu mỗi ngày không giận dữ thì nhổ đi một chiếc đinh ra khỏi hàng rào. thành câu nói trực tiếp là câu khiến ( hoặc câu cảm )
Viết một bình luận