những từ xanh ngắt, xanh rì, xanh biếc, xanh thẳm có phải là những từ đồng nghĩa không ? Vì sao? mik đang cần gấp, nhanh nhé!

những từ xanh ngắt, xanh rì, xanh biếc, xanh thẳm có phải là những từ đồng nghĩa không ? Vì sao?
mik đang cần gấp, nhanh nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Viết một bình luận