1/Xác định thành phần và từ loại có trong câu sau: Trên quãng đồng rộng,cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng n

1/Xác định thành phần và từ loại có trong câu sau:

Trên quãng đồng rộng,cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng những hương thơm ngát.

Chủ ngữ:?

Vị ngữ:?

Danh từ:?

Động từ:?

Tính từ:?

2 bình luận về “1/Xác định thành phần và từ loại có trong câu sau: Trên quãng đồng rộng,cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng n”

 1. “Trên quãng đồng rộng, cơn gió nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng những hương thơm ngát”. 
  @ Chủ ngữ:
  – Chủ ngữ 1: Cơn gió nhẹ
  – Chủ ngữ 2: Những hương thơm ngát. 
  @ Vị ngữ:
  – Vị ngữ 1: Hiu hiu đưa lại. 
  – Vị ngữ 2: Thoang thoảng. 
  @ Danh từ: Cơn gió, hương, quãng đồng. 
  -> Danh từ là những từ chỉ sự vật (con người, con vật, cây cối, đồ vật,…) 
  @ Động từ: Đưa lại, thoang thoảng. 
  -> Động từ là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của con người và con vật. 
  @ Tính từ: Hiu hiu, rộng, nhẹ, thơm ngát. 
  ->  Tính từ là những từ chỉ đặc điểm của sự vật. 

  Trả lời
 2. CN : Cơn gió
  VN : nhẹ hiu hiu đưa lại, thoang thoảng những hương thơm ngát.
  DT : Đồng ruộng , Cơn gió
  ĐT : Đưa lại
  TT : Nhẹ hiu hiu , thơm ngát

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới