1.Xác định từ láy,từ ghép trong đoạn thơ sau: Lúa biết đi Chuyện rì rầm Rung rinh sóng Làm xáo độ

1.Xác định từ láy,từ ghép trong đoạn thơ sau:

Lúa biết đi

Chuyện rì rầm

Rung rinh sóng

Làm xáo động

Cả rặng cây

Làm lung lay

Hàng cột điện.

2.Gạch bỏ từ khác loại trong mỗi nhóm và cho biết vì sao gạch bỏ từ đó.

a,đo đỏ,tim tím,chầm chậm,khăng khăng:……………..

b,sáng tạo,suy nghĩ,mong muốn,học bài:……………….

c,vuông,thẳng,mạnh,gầy,đen:………………

d,làm bánh,làm việc,làm ruộng,làm nhà:………..

đ,mếu máo,mơ màng,rộn ràng,mải miết:………

1 bình luận về “1.Xác định từ láy,từ ghép trong đoạn thơ sau: Lúa biết đi Chuyện rì rầm Rung rinh sóng Làm xáo độ”

 1. 1 : Từ láy : Rì rầm, Lung lay, Rung Rinh → Láy phụ âm đầu
  Từ ghép : Cột điện, xáo động, biết đi
  2 : 
  a, đo đỏ, tim tím ( Màu sắc )
  Khác loại : chầm chậm → Đi chậm chạp, hơi chậm, từ từ 
  khăng khăng→  Cứ một mực, nhất định không thay đổi.
  b, sáng tạo, suy nghĩ  ( sũy nghĩ , hiểu biết )
  Khác loại : học bài → học hành nhận biết kiến thức
  Mong muốn → Mong muốn hoặc mong ước 1 thứ gì đó
  c, Vuông, thẳng
  Khác loại : Mạnh → ý chỉ sức khỏe
  gầy → xơ xác ốm yếu
  đen → màu sắc
  d, Làm việc, làm nhà ( không chắc đúng)
  đ, Mơ màng, rộn ràng ( không chắc đúng)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới