Bài 2 Chọn từ thích hợp nhất trong các từ sau để điển vào chỗ trống : im lặng, vắng lặng, yên tĩnh. Cảnh vật trưa hè

Bài 2 Chọn từ thích hợp nhất trong các từ sau để điển vào chỗ trống : im lặng, vắng lặng, yên tĩnh.

Cảnh vật trưa hè ở đây ., cây cối đứng …., không gian .., không một tiếng động nhỏ. Chỉ một màu nắng chói chang.

2 bình luận về “Bài 2 Chọn từ thích hợp nhất trong các từ sau để điển vào chỗ trống : im lặng, vắng lặng, yên tĩnh. Cảnh vật trưa hè”

 1. Gui
  #T
  Bài 2: 
  Cảnh vật trưa hè ở đây yên tĩnh, cây cối đứng im lặng, không gian vắng lặng, không một tiếng động nhỏ. Chỉ một màu nắng chói chang.
  -> Yên tĩnh: ở trạng thái không có tiếng ồn, tiếng động hoặc không bị xáo động
         Im lặng:im, không nói, không phát ra tiếng động
        Vắng lặng:vắng vẻ và lặng lẽ

  Trả lời
 2. cảnh vật trưa hè ở đây im lặng,cây cối đứng vắng lặng,không gian yên tĩnh,không một tiếng động  nhỏ.Chỉ một màu nắng chói chang
  xin ctlnh ạ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới