Bị mất điện buổi sáng nắng sớm tràn trên mặt biển mặt biển xanh trông như tấm thảm khổng lồ Ngọc Thạch những cánh buồm trắ

Bị mất điện buổi sáng nắng sớm tràn trên mặt biển mặt biển xanh trông như tấm thảm khổng lồ Ngọc Thạch những cánh buồm trắng trên biển được nắng sớm chiếu vào sáng rực lên như đàn bướm trắng lượn giữa trời xanh. Bài văn trên xác định danh từ, động từ, tính từ ,quan hệ từ trong bài vănViết một bình luận

Câu hỏi mới