Các thành ngữ tục ngữ nói về ngôi nhà của mìnhCác thành ngữ tục ngữ nói về ngôi nhà của mình

Các thành ngữ tục ngữ nói về ngôi nhà của mìnhCác thành ngữ tục ngữ nói về ngôi nhà của mình

2 bình luận về “Các thành ngữ tục ngữ nói về ngôi nhà của mìnhCác thành ngữ tục ngữ nói về ngôi nhà của mình”

 1. Ngôi nhà = gia đình
  1.Con hư tại mẹ , cháu hư tại bà
  2. Con hơn cha là nhà có phúc
  3 . Con coa cha như nhà có nóc
  4 Cha mẹ sinh con trời sinh tính
  5.Thương cho roi cho vọt
  Ghét cho ngọt cho bùi

  Trả lời
 2.   + Các thành ngữ tục ngữ nói về ngôi nhà của mình là :
  – Con hơn cha là nhà có phúc
  – Chị ngã, em nâng
  – Cá không ăn muối cá ươn
  Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
  – Đêm nay con ngủ giấc tròn
  Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
   Con có cha như nhà có nóc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới