Câu nào dưới đây có từ đứng’ dùng với nghĩa gốc ?

Câu nào dưới đây có từ đứng’ dùng với nghĩa gốc ? A.Đồng hồ đứng kim B.Em bé đứng chưa vững C. Cây đứng trơ trọi giữa đồngViết một bình luận

Câu hỏi mới