Chọn từ đồng nghĩa chỉ màu vàng thích hợp điền vào chỗ chấm trong mổi câu sau : a, Những quả cam chín …………. trong

Chọn từ đồng nghĩa chỉ màu vàng thích hợp điền vào chỗ chấm trong mổi câu sau : a, Những quả cam chín …………. trong vườn b, Chú cún con có bộ lông màu …………. c, Cánh đồng lúa chín ………………… trải rộng mênh mông d, Những bông hoa cúc màu ……………. trong trắng e, Nắng cuối thu ……………. dịu dàng tỏa xuống cánh đồngViết một bình luận

Câu hỏi mới