Chữa các câu sau thành câu ghép có dùng cặp quan hệ từ hoặc quan hệ từ bài – Vì đau chân . Nên bạn Hiền không

Chữa các câu sau thành câu ghép có dùng cặp quan hệ từ hoặc quan hệ từ

bài

– Vì đau chân . Nên bạn Hiền không đi nhanh được .

– Trời mưa to . Vì em đi học muộn .

– Em học giỏi . thì bố mẹ rất vui lòng .

( làm nhanh giúp e với ạ e chân thành cảm ơn )

2 bình luận về “Chữa các câu sau thành câu ghép có dùng cặp quan hệ từ hoặc quan hệ từ bài – Vì đau chân . Nên bạn Hiền không”

 1. \text{#A}
  $=>$ Chữa các câu thành câu ghép : 
  $-$ Vì đau chân nên bạn Hiền không đi nhanh được 
  $-$ Do trời mưa to nên em đi học muộn 
  $-$ Bởi vì em học giỏi nên bố mẹ rất vui lòng
  $->$ Biểu thị : Nguyên nhân – kết quả  

  Trả lời

Viết một bình luận