Có những ngày nắng đẹp trời trong,những cánh buồm xuôi ngược dòng sông phẳng lặng

Có những ngày nắng đẹp trời trong,những cánh buồm xuôi ngược dòng sông phẳng lặng Có các tính từ là :Viết một bình luận

Câu hỏi mới