d ( 0,5 điểm) Tìm một từ ghép trái nghĩa với từ in đậm trong câu : Mưa kéo dài ,ướt át quá !

d ( 0,5 điểm) Tìm một từ ghép trái nghĩa với từ in đậm trong câu :

Mưa kéo dài ,ướt át quá !Viết một bình luận

Câu hỏi mới