Đặt hai câu để phân biệt từ đồng âm ca b từ nhiều nghĩa mầm non nghĩa gốc nghĩa chuyển c từ nhiều nghĩa ngon nghĩa gốc ngh

Đặt hai câu để phân biệt từ đồng âm ca b từ nhiều nghĩa mầm non nghĩa gốc nghĩa chuyển c từ nhiều nghĩa ngon nghĩa gốc nghĩa chuyểnViết một bình luận

Câu hỏi mới