Đây con sông như dòng sữa mẹ Nước về xanh ruộng lúa ,vườn cây Và ấm áp như lòng người mẹ Chở tình thươn

Đây con sông như dòng sữa mẹ

Nước về xanh ruộng lúa ,vườn cây

Và ấm áp như lòng người mẹ

Chở tình thương trang trải đêm ngày .

( Vàm Cỏ Đông- Hoài Vũ )

Chỉ ra nghệ thuật so sánh được sử dụng trong khổ thơ ? Nêu tác dụng của nghệ thuật bằng một đoạn văn khoảng 3 câu.Viết một bình luận

Câu hỏi mới