Đọc sách chính là hộ chiếu cho vô số cuộc phiêu lưu . Hãy trình bày ý kiến của em về câu nói trên và thuyết phục mọ

Đọc sách chính là hộ chiếu cho vô số cuộc phiêu lưu .

Hãy trình bày ý kiến của em về câu nói trên và thuyết phục mọi người thấy được sự cần thiết của việc đọc sách.

( Lọc những ý chính và không chép mạng ạ )Viết một bình luận

Câu hỏi mới