Dựa vào bài thơ “trước cổng trời” (SGK lớp 5 tập 1 trang 80), Em hãy viết một đoạn văn tả vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên

Dựa vào bài thơ “trước cổng trời” (SGK lớp 5 tập 1 trang 80), Em hãy viết một đoạn văn tả vẻ đẹp của cảnh vật thiên nhiên ở một vùng rừng núiViết một bình luận

Câu hỏi mới