Em tưởng tượng xem nếu được chọn một công việc , em sẽ chọn việc gì?Công việc em chọn có phải chỉ để thực hiện được những

Em tưởng tượng xem nếu được chọn một công việc , em sẽ chọn việc gì?Công việc em chọn có phải chỉ để thực hiện được những điều như anh Lê gợi ý ở trên không hay còn vì lí do gì khác?
Viết một bình luận