Gạch bỏ từ khác loại trong mỗi nhóm và cho biết vì sao gạch bỏ từ đó. a,đo đỏ,tim tím,chầm chậm,khăng khăng:……..

Gạch bỏ từ khác loại trong mỗi nhóm và cho biết vì sao gạch bỏ từ đó.

a,đo đỏ,tim tím,chầm chậm,khăng khăng:……..

b,sáng tạo,suy nghĩ,mong muốn,học bài:……….

c,vuông,thẳng,mạnh,gầy,đen:……….

d,làm bánh,làm việc,làm ruộng,làm nhà:……….

đ,mếu máo,mơ màng,rộn ràng,mải miết:…….

2 bình luận về “Gạch bỏ từ khác loại trong mỗi nhóm và cho biết vì sao gạch bỏ từ đó. a,đo đỏ,tim tím,chầm chậm,khăng khăng:……..”

 1. a,đo đỏ,tim tím,chầm chậm,khăng khăng : khăng khăng là hành động cái lại là động từ còn cái còn lại là tính từ
  b,sáng tạo,suy nghĩ,mong muốn,học bài: Vì Tất cả mấy cái còn lại trong nhóm được gọi là tư duy , mong muốn suy nghĩ trong đầu còn học bài là hành động .
  c,vuông,thẳng,mạnh,gầy,đen : Vì vuông là hình học còn cái còn lại là tính từ 
  d,làm bánh,làm việc,làm ruộng,làm nhà :Làm bánh là làm việc nấu ăn trong bếp được dùng những dụng cụ làm bếp còn khác là làm bằng người và trí tuệ 
  đ,mếu máo,mơ màng,rộn ràng,mải miết : mếu máo là hành động trên khuôn mặt , còn các cái khác là là hành động tâm trí .
  @letram4545 
  #hoidap247

  Trả lời
 2. @Ma
  a) Gạch bỏ từ: Khăng khăng.
  – Vì từ khăng khăng là một động từ, trong khi đó những từ còn lại đều là tính từ chỉ màu sắc.
  b) Gạch bỏ từ học bài.
  – Vì từ học bài là một động từ, trong khi đó những từ còn lại đều là danh từ chỉ khái niệm.
  c) Gạch bỏ từ: Vuông.
  – Vì từ vuông là danh từ, trong khi đó những từ còn lại là tính từ chỉ đặc điểm và màu sắc.
  d) Gạch bỏ từ: Làm bánh.
  – Vì từ làm bánh là hành động có liên quan đến nấu ăn, trong khi đó những từ còn lại là hành động có liên quan đến trí tuệ, tư duy,
  đ) Gạch bỏ từ: Mếu máo.
  – Vì từ mếu máo là hành động trên khuôn mặt, trong khi đó những từ còn lại là hành động chỉ có trong khái niệm, tâm trí của con người.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới