Ghi ra những câu thành ngữ tục ngữ diễn tả những ý sau: a)Lớp già đi trước,có lớp sau thay thế. b) Người t

Ghi ra những câu thành ngữ tục ngữ diễn tả những ý sau:

a)Lớp già đi trước,có lớp sau thay thế.

b) Người ta không ai mười phần hoàn toàn cả, ai cũng có nết tốt thật xấu.

c) Vừa học giỏi, vừa biết làm

d) Kiên trì, siêng năng sẽ có kết quả tốt.Viết một bình luận

Câu hỏi mới