Hãy phân tích cấu tạo ngữ pháp của các câu sau đây và cho biết là câu gì? 1. Xe đang lao quá quãng đồi.

Hãy phân tích cấu tạo ngữ pháp của các câu sau đây và cho biết là câu gì?

1. Xe đang lao quá quãng đồi.

2. Cả bầu trời ngập tiếng sáo.

3. Bạc phơ mái tóc người cha.

4. Những con gà mái ấy đang mổ thóc ở sân.

5. Mình đọc hay tôi đọc.

6. Hoặc là tôi đi hoặc là anh đi.

7. Cuối giường một cái sống sắt.

8. Bởi chưng bác mẹ em nghèo

Cho nên em phải băm bèo thái khoai.

9. Sưong bay từng luồng, hạt sương bám khẽ vào da mặt như một làn phấn bụi.

Mọi người làm giúp em với ạ.

1 bình luận về “Hãy phân tích cấu tạo ngữ pháp của các câu sau đây và cho biết là câu gì? 1. Xe đang lao quá quãng đồi. <p”

 1. 1. Xe / đang lao quá quãng đồi.
      CN     VN
  –> CÂU ĐƠN
  2. Cả bầu trời / ngập tiếng sáo.
         CN                VN 
  –> CÂU ĐƠN
  3. Bạc phơ / mái tóc người cha.
           VN              CN 
  –> CÂU ĐƠN
  4. Những con gà mái ấy / đang mổ thóc ở sân.
                   CN                         VN 
  –> CÂU ĐƠN
  5. Mình / đọc hay tôi / đọc.
      cn1      vn1       cn2   vn2
  –> câu ghép
  6. Hoặc là tôi / đi hoặc là anh / đi.
                  cn1 vn1           cn2     vn2 
          
  8. Bởi chưng bác mẹ em / nghèo
                              CN1       VN1
  Cho nên em / phải băm bèo thái khoai
                 CN2         VN2 
  –> CÂU GHÉP 
  9, Sương / bay từng luồng, hạt sương / bám khẽ vào da mặt 
        CN1             VN1              CN2          VN2       
  như một làn phấn bụi.  
  –> CÂU GHÉP     

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới