” Nòi tre đâu chịu mọc cong Chưa lên đã nhọn như trông lạ thường Lưng trần phơi nắng phơi sương Có man

” Nòi tre đâu chịu mọc cong

Chưa lên đã nhọn như trông lạ thường

Lưng trần phơi nắng phơi sương

Có manh áo cộc che nhường cho con”

( Tre Việt Nam – Nguyễn Duy )

Qua đoạn thơ trên tác giả muốn mượn hình ảnh của cây tre để nói lên điều gì?

Giải giúp mik với mik đang cần gấp ..Viết một bình luận

Câu hỏi mới