Câu 6) Trong câu Dòng xe cộ lại đan nhau xuôi ngược trên đường phố có mấy cặp từ trái nghĩa ? (0,5 điểm)

Câu 6) Trong câu Dòng xe cộ lại đan nhau xuôi ngược trên đường phố có mấy cặp từ trái nghĩa ? (0,5 điểm)

a) 1 cặp từ (Đó là xuôi ngược)b) 2 cặp từ (Đó là)

c) 3 cặp từ (Đó là..)

d) Không có cặp từ nào

2 bình luận về “Câu 6) Trong câu Dòng xe cộ lại đan nhau xuôi ngược trên đường phố có mấy cặp từ trái nghĩa ? (0,5 điểm)”

 1. 6. Trong câu ”Dòng xe cộ đi lại đua nhau xuôi ngược trên đường phố” có:
  ->A)1 cặp từ. Đó là: xuôi ngược
  => Từ trái nghĩa là hai từ có nghĩa đối lập với nhau
   – Xuôi: đi đúng tuyến
   – Ngược: đi sai tuyến

  Trả lời
 2. $\textit{* Lời giải và giải thích chi tiết + Trả lời :}$ 
  Câu $6:$
  Trong câu ” Dòng xe cộ lại đan nhau xuôi ngược trên đường phố ” có $1$ cặp từ trái nghĩa .
  Giải đáp đúng là: $ A)1$cặp từ (Đó là :xuôi -ngược)
  $\textit{* Giải thích :}$ 
  $+$ Xuôi là đi đúng chiều 
  $+$ Ngược là đi trái chiều 
  $#thomnguyen4116$ 
  Chúc bạn học tốt !!

  Trả lời

Viết một bình luận