Dựa vào nói dung khổ thơ sau viết thành đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa hè tháng 6 nóng bức

Dựa vào nói dung khổ thơ sau viết thành đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa hè tháng 6 nóng bức

Hạt gạo làng ta Nước như ai nấu

Có bão tháng bảy chết cả cá cờ

Có mưa tháng ba Của ngoi lên bờ

Giọt mồ hôi sa Cua ngoi lên bờ

Những trưa tháng sáu Mẹ em xuống cấy…Viết một bình luận

Câu hỏi mới