Quả gì khi chín bung tơ Thả mây vào nắng làm thơ ngang trời

Quả gì khi chín bung tơ

Thả mây vào nắng làm thơ ngang trời

2 bình luận về “Quả gì khi chín bung tơ Thả mây vào nắng làm thơ ngang trời”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới