Quyển vở mở ra Bao nhiêu trang giấy trắng Từng dòng kẻ ngay ngắn Như chúng em xếp hàng

Quyển vở mở ra

Bao nhiêu trang giấy trắng

Từng dòng kẻ ngay ngắn

Như chúng em xếp hàng

( Quang Huy)

Viết đoạn văn cảm nhận của em về bài thơ trênViết một bình luận