Tả một người bạn cùng lớp hoặc người bạn ở gần nhà em(ko chép mạng càng tốt ạ giúp em nhanh ạ)

Tả một người bạn cùng lớp hoặc người bạn ở gần nhà em(ko chép mạng càng tốt ạ giúp em nhanh ạ)
Viết một bình luận