Tại sao vua Minh sai người ám hại Giang Văn Minh

Tại sao vua Minh sai người ám hại Giang Văn Minh

2 bình luận về “Tại sao vua Minh sai người ám hại Giang Văn Minh”

  1. -Vì vua nhà Minh mắc mưu Giang Văn Minh , phải bỏ lệnh góp giỗ Liễu Thăng nên căm ghét ông . Vì Giang Văn Minh không chịu nhún nhường trước câu đối của đại thần nhà Minh , còn dám lấy chuyện quân đội cả ba triều Nam Hán , Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại khiến vua Minh vô cùng tức giận .
     Hoidap247###

    Trả lời
  2. Tại sao vua Minh sai người ám hại Giang Văn Minh?
    => Vua Minh sai người ám hại Giang Văn Minh vì thấy sứ thần nước ta lấy việc quân đội cả ba triều Nam Hán, Tống và Nguyên của nước họ đều thảm bại trên sông Bạch Đằng trong chiến tranh cướp nước ta để đối lại vế đối của vua Minh khiến vua quá tức giận và xấu hổ, sai người ám hại ông.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới