Tìm 5 từ đơn 5 từ phức trong đoạn văn sau: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong

Tìm 5 từ đơn 5 từ phức trong đoạn văn sau:

Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ

Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949,ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích,ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.

Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.

2 bình luận về “Tìm 5 từ đơn 5 từ phức trong đoạn văn sau: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong”

 1. – 5 từ đơn có trong đoạn văn: Là, một, trong, nhận, rõ.
  – Từ phức có trong đoạn văn: Người lính, xâm lược, tính chất, phi nghĩa, chiến tranh.
  Giải thích:
  – Từ đơn là từ được cấu tạo thành từ một âm tiết, hoặc một tiếng có nghĩa.
  – Từ phức là từ do hai hoặc nhiều tiếng tạo thành. 
  $#friendly$

  Trả lời
 2. +Năm từ đơn: một, nhận, rõ, của, chạy
  +Năm từ phức: xâm lược, quân đội, phục kích, tra tấn, khuất phục.
  -Từ đơn là từ được cấu tạo từ một tiếng có nghĩa
  -Từ phức là từ được cấu tạo từ hai hoặc nhiều tiếng có nghĩa.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới