Trong các câu sau câu nao la cau ghép a chiếc cầu bi hong nen moi ng phai di dương vong

Trong các câu sau câu nao la cau ghép a chiếc cầu bi hong nen moi ng phai di dương vong

2 bình luận về “Trong các câu sau câu nao la cau ghép a chiếc cầu bi hong nen moi ng phai di dương vong”

 1. $#khoanguyen045$
  Trong các câu sau câu nào là câu ghép?
  a) Chiếc cầu bị hỏng/ nên mọi người mọi người .
               Vế 1                                 Vế 2
  -> CN1: Chiếc cầu
  -> VN1: bị hỏng
  -> CN2: mọi người
  -> VN2: mọi người
  => Đây là câu ghép.

  Trả lời
 2. Trong các câu sau câu nao la cau ghép
  a chiếc cầu/ bi hong nen moi ng/ phai di dương vong
          CN          VN                CN              VN
  – Câu ghép thường có hai cụm chủ vị chở lên. Các vế được cách nhau bằng quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ. Câu ghép cũng có thể được ngăn cách các vế câu bằng dấu phẩy.

  Trả lời

Viết một bình luận