Từ “đó” trong câu” Xung quanh gốc cây đổ, là ba cây bạch dương khỏe mạnh, tốt tươi. Bên cạnh đó, một thân cây nằm trên mặt

Từ “đó” trong câu” Xung quanh gốc cây đổ, là ba cây bạch dương khỏe mạnh, tốt tươi. Bên cạnh đó, một thân cây nằm trên mặt đất, cỏ và rêu phủ đầy” thay thế cho từ ngữ nào

2 bình luận về “Từ “đó” trong câu” Xung quanh gốc cây đổ, là ba cây bạch dương khỏe mạnh, tốt tươi. Bên cạnh đó, một thân cây nằm trên mặt”

  1. Từ “đó” trong câu “Xung quanh gốc cây đổ, là ba cây bạch dương khỏe mạnh, tốt tươi. Bên cạnh đó, một thân cây nằm trên mặt đất, cỏ và rêu phủ đầy” thay thế cho “gốc cây đổ”, “ba cây bạch dương khoẻ mạnh”.
    \color{pink}{\text{Have a good day!}

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới