Từ ghép có nghĩa tổng hợp ghi T, từ ghép có nghĩa phân loại ghi P Nóng bỏng Nóng ran Nóng nực Nõng

Từ ghép có nghĩa tổng hợp ghi T, từ ghép có nghĩa phân loại ghi P

Nóng bỏng

Nóng ran

Nóng nực

Nõng rãy

Lạnh toát

Lạnh ngắt

Lạnh giá

Lạnh buốt

Học tập

Học hành

Học đòi

Học vẹt

Bạn bè

Bạn học

Bạn đọc

Bạn đường

Anh cả

Anh em

Anh rể

Anh trai

1 bình luận về “Từ ghép có nghĩa tổng hợp ghi T, từ ghép có nghĩa phân loại ghi P Nóng bỏng Nóng ran Nóng nực Nõng”

 1. * Từ ghép có nghĩa tổng hợp ghi T, từ ghép có nghĩa phân loại ghi P
  – Nóng bỏng = T
  – Nóng ran = P
  – Nóng nực = T
  – Nõng giãy = P
  – Lạnh toát = P
  – Lạnh ngắt = P
  – Lạnh giá = P
  – Lạnh buốt = P
  – Học tập = T
  – Học hành = T
  – Học đòi = P
  – Học vẹt = P
  – Bạn bè = T
  – Bạn học = P
  – Bạn đọc = P
  – Bạn đường = P
  – Anh cả = P
  – Anh em = T
  – Anh rể = P
  – Anh trai = P
  *** Khái niệm (xem thêm):
  – Từ ghép tổng hợp là loại từ ghép mà nghĩa của nó biểu thị những loại rộng hơn, lớn hơn, khái quát hơn so với nghĩa các tiếng trong từ.
  – Từ ghép phân loại là từ ghép không chỉ ý nghĩa chung, có ý nghĩa phân loại.
  color{red}{@Cá}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới