từ nào sau đây đồng nghĩa với từ biết ơn A.bội bạc B.nhớ ơn C. Vô ơn D. Biết điều

từ nào sau đây đồng nghĩa với từ biết ơn

A.bội bạc

B.nhớ ơn

C. Vô ơn

D. Biết điềuViết một bình luận

Câu hỏi mới