Từ xưng hô trong dòng nào là chỉ người nghe : ? A. Tôi ,ta ,cậu . B. Các ngươi ,bạn ,cậu . C . Ta , chị ,bạn

Từ xưng hô trong dòng nào là chỉ người nghe : ?

A. Tôi ,ta ,cậu . B. Các ngươi ,bạn ,cậu . C . Ta , chị ,bạn

D. Các ngưoi , cậu , mìnhViết một bình luận

Câu hỏi mới