Viết cảm nghĩ( từ 5 đến 7 câu) về con người và hành động dũng cảm của anh thương binh bán bánh giò trong bài Tập đọc “Tiến

Viết cảm nghĩ( từ 5 đến 7 câu) về con người và hành động dũng cảm của anh thương binh bán bánh giò trong bài Tập đọc “Tiếng rao đêm”.

Giúp e với ạ.Viết một bình luận