Phân tích các câu sau đó là câu đoen hay câu ghép ( Bằng cách gạch, ghi chú thích dưới Cn,Vn và khoanh trong vào QHT cặp QHT

Phân tích các câu sau đó là câu đoen hay câu ghép ( Bằng cách gạch, ghi chú thích dưới Cn,Vn và khoanh trong vào QHT cặp QHT hoặc dấu câu dùng để nối các vế câu trong câu ghép)
ơ/ Chôm chôm, xoài tượng, xoài cát mọc chen nhau.
p/ Ở mảnh đất ấy, tháng giêng, tôi đi đốt bãi, đào ổ chuột.
q/ Chiều chiều, trên triển đê, đám trẻ mục đồng chúng tôi thả diều

2 bình luận về “Phân tích các câu sau đó là câu đoen hay câu ghép ( Bằng cách gạch, ghi chú thích dưới Cn,Vn và khoanh trong vào QHT cặp QHT”

 1. overlineunderline{Andrew}
  $#Đại học Thanh Hoa – Bắc Kinh – Trung Quốc$ 
  $#Đại học Bắc Đại – Bắc Kinh – Trung Quốc$
   ơ)
  +) Chủ ngữ: Chôm chôm, xoài tượng, xoài cát
  +) Vị ngữ: mọc chen nhau
   => Câu đơn
  —–
   p)
  +) Trạng ngữ: Ở mảnh đất ấy, tháng giêng
  +) Chủ ngữ: tôi
  +) Vị ngữ: đi đốt bãi, đào ổ chuột
   => Câu đơn
  —–
   q)
  +) Trạng ngữ: Chiều chiều, trên triển đê
  +) Chủ ngữ: đám trẻ mục đồng chúng tôi
  +) Vị ngữ: thả diều
   => Câu đơn
  $# Liu Yao Wen$
  $#Bắc Kinh – Trùng Khánh – Thượng Hải$

  Trả lời
 2. $\text{#A}$
  $ơ.$ Chôm chôm , xoài tượng , xoài cát / mọc chen nhau 
                             CN                                        VN
  $->$ Câu đơn
  $p.$ Ở mảnh đất ấy , tháng giêng , tôi / đi đốt bãi , đào ổ chuột 
                            TN                          CN                    VN
  $->$ Câu đơn
  $q.$ Chiều chiều , trên triển đê , đám trẻ mục đồng chúng tôi / thả diều
                         TN                                       CN                                  VN
  $->$ Câu đơn

  Trả lời

Viết một bình luận