Phân tích cấu tạo của câu: Sấm sét đùng đùng, chớp giật nhấp nhánh cả bầu …………………………………………..

Phân tích cấu tạo của câu: Sấm sét đùng đùng, chớp giật nhấp nhánh cả bầu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2 bình luận về “Phân tích cấu tạo của câu: Sấm sét đùng đùng, chớp giật nhấp nhánh cả bầu …………………………………………..”

 1. *** Phân tích:
  – Sấm sét đùng đùng, chớp giật nhấp nhánh cả bầu.
  @ CN1: Sấm sét
  @ VN1: đùng đùng
  @ CN2: chớp
  @ VN2: giật nhấp nhánh cả bầu.
  -> Câu ghép trên được ngăn cách bằng dấu phẩy

  Trả lời

Viết một bình luận