Phân tích cấu tạo của câu sau: Chỉ một lúc sau, chiếc túi nào của chúng tôi cũng đã căng nặng, đầy khoai tây.

Phân tích cấu tạo của câu sau:
Chỉ một lúc sau, chiếc túi nào của chúng tôi cũng đã căng nặng, đầy khoai tây.

2 bình luận về “Phân tích cấu tạo của câu sau: Chỉ một lúc sau, chiếc túi nào của chúng tôi cũng đã căng nặng, đầy khoai tây.”

 1. Phân tích cấu tạo của câu sau
  ” Chỉ một lúc sau, / chiếc túi nào của chúng tôi / cũng đã căng nặng, đầy khoai tây.”
  – Trạng ngữ: Chỉ một lúc sau
  – CN: chiếc túi nào của chúng tôi
  – VN:  cũng đã căng nặng, đầy khoai tây.
  #water

  Trả lời
 2. Chỉ một lúc sau,chiếc túi nào của chúng tôi cx đã căng nặng, đầy khoai tây.
  Chỉ một lúc sau:CN
  chiếc túi:VN
  nào của chúng tôi cx đã căng nặng, đầy khoai tây
  Chúc bn hok tốt!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới