Qua đoạn thơ ” Ca dao và Mẹ ” , tác giả muốn nhắn nhủ tói bạn đọc điều gì ?

Qua đoạn thơ ” Ca dao và Mẹ ” , tác giả muốn nhắn nhủ tói bạn đọc điều gì ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới