Quê hương tôi có con sông xanh biếc Nước gương trong soi tóc những hàng tre Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè Toả nắng xuống lò

Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
a, Phân loại từ trong đoạn thơ : danh từ, động từ, tính từ , đại từ quan hệ từ.
B, đoạn thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật nào ?
c, Đoạn thơ gợi cho em cảm nhận gì về tình cảm của nhà thơ đối với con sông quê?Viết một bình luận

Câu hỏi mới