“Rừng say ngây và ấm nóng.Thảo quả như những đốm lửa hồng,ngày qua ngày lạithắp thêmnhiều ngọn mới,nhấp nháy vui mắt.” (Ma Vă

“Rừng say ngây và ấm nóng.Thảo quả như những đốm lửa hồng,ngày qua ngày lạithắp thêmnhiều ngọn mới,nhấp nháy vui mắt.”
(Ma Văn Kháng)
Có bao nhiêu quan hệ từViết một bình luận

Câu hỏi mới