sương mai là tính từ hay danh từ giúp với ạ

sương mai là tính từ hay danh từ
giúp với ạ



Viết một bình luận

Câu hỏi mới