Suy nghĩ, nghĩ ngợi, nghỉ ngơi, nghỉ, nghĩ, tươi tốt, tốt, lành lặn, lành, lành lạnh, lạnh, chạy nhảy, chạy chọt, leo trèo, l

Suy nghĩ, nghĩ ngợi, nghỉ ngơi, nghỉ, nghĩ, tươi tốt, tốt, lành lặn, lành, lành lạnh, lạnh, chạy nhảy, chạy chọt, leo trèo, lao động, sạch sành sanh.
xếp các từ trên vào ba nhóm
từ ghép tổng hợp:
từ ghép phân loại:
từ láy:

2 bình luận về “Suy nghĩ, nghĩ ngợi, nghỉ ngơi, nghỉ, nghĩ, tươi tốt, tốt, lành lặn, lành, lành lạnh, lạnh, chạy nhảy, chạy chọt, leo trèo, l”

 1. – Từ ghép tổng hợp: suy nghĩ, tươi tốt, chạy nhảy, leo trèo
  – Từ ghép phân loại: lao động
  – Từ láy: nghĩ ngợi, nghỉ ngơi, lành lặn, lành lạnh, chạy chọt, sạch sành sanh
  * “nghỉ”, “nghĩ”, “tốt”, “lành” là từ đơn

  Trả lời
 2. Suy nghĩ, nghĩ ngợi, nghỉ ngơi,nghĩ, nghỉ, tươi tốt, tốt, lành lặn, lành, lành lạnh, lạnh, chạy nhảy, chạy chọt, leo trèo, lao động, sạch sành sanh.
  -Từ ghép tổng hợp: suy nghĩ, tươi tốt, chạy nhảy, leo trèo
  -Từ ghép phân loại: chạy chọt, lao động
  -Từ láy: nghĩ ngợi, nghỉ ngơi, lành lặn, lành lạnh, chạy chọt, sạch sàng sanh
  -Từ đơn: nghĩ, nghỉ, tốt, lành, lạnh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới