Tả cây phượng (Mở bài gián tiếp) (Kết bài mở rộng)

Tả cây phượng (Mở bài gián tiếp) (Kết bài mở rộng)
Viết một bình luận