Thành ngữ tục ngữ nào sau đây chỉ sự ngây thơ, đại dột, chưa biết suy nghĩ chín chắn ? A.Trẻ người non dạ B.Trẻ non dễ uốn C.

Thành ngữ tục ngữ nào sau đây chỉ sự ngây thơ, đại dột, chưa biết suy nghĩ chín chắn ?
A.Trẻ người non dạ
B.Trẻ non dễ uốn
C.Tre già măng mọc
D.Yêu trẻ,trẻ đến nhàViết một bình luận

Câu hỏi mới