Thảo quả trên rừng Đản Khao đã vào mùa. Xác định DT,ĐT,TT,QHT,Đại từ

Thảo quả trên rừng Đản Khao đã vào mùa.
Xác định DT,ĐT,TT,QHT,Đại từ

2 bình luận về “Thảo quả trên rừng Đản Khao đã vào mùa. Xác định DT,ĐT,TT,QHT,Đại từ”

 1. Danh từ:Thảo quả,Đản Khao,mùa
  Động từ :vào
  Tính từ :trên
  Quan hệ từ:không có 
  Đại từ:không có
  Mình trả lời đúng đấy ạ đừng báo cáo mình nha chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. overlineunderline{Andrew}
  $#Đại học Thanh Hoa – Bắc Kinh – Trung Quốc$ 
  $#Đại học Bắc Đại – Bắc Kinh – Trung Quốc$
      Thảo quả trên rừng Đản Khao đã vào mùa 
   1. Danh từ: Thảo quả, rừng Đản Khao, mùa
   2. Động từ: Đã vào
   3. Tính từ: Không có
   4. Quan hệ từ: Không có
   5. Đại từ: Không có
  $#Zuo Hang$
  $#Bắc Kinh – Trùng Khánh – Thượng Hải$

  Trả lời

Viết một bình luận