thay thế danh từ gấu con bị lặp lại có một chú gấu sống cô đơn một mình trong khu rừng . Vì gấu con <…….> mới đến ở nê

thay thế danh từ gấu con bị lặp lại
có một chú gấu sống cô đơn một mình trong khu rừng . Vì gấu con <…….> mới đến ở nên ko có ai làm bạn . gấu con <……> buồn lắm
một ngày kia , gấu tự đóng cho mình một cái ghế . bỗng gấu con <….> thấy lợn con thấp thoáng trong bụi rậm . gấu con <……..> vội chạy đến rủ lợn con đến chơi.Viết một bình luận

Câu hỏi mới