Theo em, câu ”mưa phùn đem mùa xuân đến“ý muốn nói điều gì?

Theo em, câu ”mưa phùn đem mùa xuân đến“ý muốn nói điều gì?Viết một bình luận

Câu hỏi mới