Theo em, trong ba từ ngọt bùi, ngọt lòng, ngọt lành từ nào điền vào chỗ trống () sẽ làm cho ý thơ hay nhất ? Vì sao ? Con xó

Theo em, trong ba từ ngọt bùi, ngọt lòng, ngọt lành từ nào điền vào chỗ trống () sẽ làm cho ý thơ hay nhất ? Vì sao ?
Con xót lòng mẹ hái trái bưởi đào
Con nhạt miệng có canh tôm nấu khế
Khoai nướng, ngô bung, đến thế
Mỗi ban mai toả khói ấm trong nhà.
(Mẹ – Bằng Việt)
(Xong nhanh nhất = ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️, 1 cảm ơn, trả lời hay nhất)
18h tối

2 bình luận về “Theo em, trong ba từ ngọt bùi, ngọt lòng, ngọt lành từ nào điền vào chỗ trống () sẽ làm cho ý thơ hay nhất ? Vì sao ? Con xó”

 1. “Con xót lòng mẹ hái trái bưởi đào
  Con nhạt miệng có canh tôm nấu khế
  Khoai nướng, ngô bung,$\text{ngọt lòng}$ đến thế
  Mỗi ban mai toả khói ấm trong nhà.” 
  => Theo em , $\text{ngọt lòng}$ là từ nên điền vào chỗ trống 
  => Vì “ngọt lòng” nghĩa là cảm thây ngọt ngào , ấm áp trong lòng , từ này rất thích hợp trong câu . Đây là câu thơ để nói về mẹ dùng từ”ngọt lòng” sẽ thể hiện lên tình yêu chan chứa ở trong từng món ăn , mùi hương tỏa khắp nhà 
  – Khoai nướng , ngô bung , ngọt bùi đến thế
  – Khoai nướng , ngô bung , ngọt lòng đến thế 
  – Khoai nướng , ngô bung ,ngọt lành đến thế 
  => Từ “ngọt lòng” sẽ tạo điểm nhấn cho câu hơn 

  Trả lời
 2. Theo em, trong ba từ ngọt bùi, ngọt lòng, ngọt lành từ nào điền vào chỗ trống () sẽ làm cho ý thơ hay nhất ? Vì sao ?
  Con xót lòng mẹ hái trái bưởi đào
  Con nhạt miệng có canh tôm nấu khế
  Khoai nướng, ngô bung, (……) đến thế
  Mỗi ban mai toả khói ấm trong nhà.
  ————
  -> $\text{Theo em, trong ba từ đó, từ “ngọt lòng” sẽ làm cho ý thơ hay hơn.}$
  => Vì tác giả đang miêu tả tấm lòng của người mẹ. Em biết ý này qua câu thơ đầu: ” Con xót lòng mẹ hái trái bưởi đào”. Vậy nên từ “ngọt lòng” là từ điền vào chỗ trống sẽ làm cho ý thơ hay nhất để nói lên tấm lòng của người mẹ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới